O nama

> Hörmann – Festa d.o.o

Grupacija Hörmann sa svojim vratima i motorima je vodeća na Evropskom tržištu. Ovakav uspijeh se postigao dugogodišnjim radom, konstantnim rastom jednog familijarnog pogona sa fokusom na inovacije, kvalitet i blizinu kupcima. Grupacija Hörmann je kompanija u ekspanziji sa internacionalnom orijentacijom. U visoko specijalizovanim tvornicama u Evropi, Sjevernoj Americi i Aziji se proizvode vrata i motori. Sa više od 6.000 uposlenika se u 100% familijarnom vlasništvu ostvaruje godišnji promet od 1 milijarde Eura. Jedna mreža sa više od 50 vlastitih sjedišta i mnogobrojnim zastupnicima u preko 30 zemalja garantuju kratak put kupca do naših proizvoda. Jedna od tih 30 zemalja je i Bosna i Hercegovina u kojoj nas već 15 godina kompanija FESTA d.o.o. uspješno zastupa. FESTA d.o.o. je u 100% familijarnom vlasništvu i trenutno broji 23 uposlenika koji su prošli profesionalnu edukaciju kako bi Vama pružili vrhunsku uslugu. Izložbeni salon zajedno sa skladištem se nalazi na zemljištu površine 17.000 m2 uz regionalni put Doboj – Jelah – Teslić s kojeg se vrši distribucija po cijeloj BiH. Na dan otvorenja firma Festa d.o.o. je dobila zlatnu Plaketu za najljepši i najveći izložbeni salon u jugo-istočnoj Evropi.Na skladištu, koje je najveće u jugoistočnoj Evropi uvijek imamo preko 800 vrata kako bi Vama smanjili period čekanja.